ข้อคิดที่ได้จากคลาส ดริปกาแฟดูแลใจรุ่น4

11/1/17, 3:39 PM
ข้อคิดที่ได้จาก "ดริปกาแฟดูแลใจ รุ่น4"

จบทริปดริปบนภู

ธรรมชาตินั้นงดงาม

ธรรมชาติเดิมแท้ของใจเราก็เช่นกัน

ความงามนั้นไม่มีใครเอาไปจากเราได้

แต่ที่ไม่เห็นเพราะเคยชิน

กับการมองข้ามสิ่งใกล้ตัวไปเท่านั้นเอง


หมอเอิ้น พิยะดา
จิตแพทย์ / นักแต่งเพลง