คนไทย หัวใจไม่ท้อ ตอน พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ บริหารใจด้วยวิถีพอเพียง

3/20/17, 11:54 AMคนไทย หัวใจไม่ท้อ

ตอน พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ บริหารใจด้วยวิถีพอเพียง

เคล็ดลับของการทำอะไรได้หลายๆอย่าง คือ ทำทุกอย่างให้เป็นหนึ่งเดียว