เชียงใหม่ กุมภา 56

2/1/13, 6:50 AMเชียงใหม่ กุมภา 56

เจอกันวันที่ 2.02.56 @ เดอะริง นิมมาน 17 และ 3.02.56 @ ร้านรักษ์ท่าน้ำ