เสียงแบบสั้นๆ

9/30/16, 3:37 AMเสียงแบบสั้นๆ

มีวิธีการอย่างไรกับเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมที่สนใจบางสิ่งบางอย่างในระยะสั้นๆบ้างค่ะ

: เรื่องของสมาธิเด็กส่วนสำคัญขึ้นอยู่กับวัยด้วยค่ะ เพราะเด็กๆสมองโดยเฉพาะในส่วนของสมาธิจะค่อยเติบโตไปตามพัฒนาการ

หากคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าลูกจะเป็นสมาธิสั้นควรนำไปพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อประเมินว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือไม่

หากเพียงต้องการส่งเสริมเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกมีปัญหาเรื่องสมาธิ มีหลักคือ

1. ลดสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้สมาธิสั้น เช่น การดูทีวี เกม การเล่นโทรศัพท์ ควรงดเด็กเล็กควรได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทางกล้ามเนื้อด้วยเล่นตามธรรมชาติ

2.เพิ่มแรงจูงใจในการเพิ่มสมาธิ เช่น ชมทันทีเมื่อเด็กทำอะไรได้นานตามเวลาที่ตกลงกันไว้

หลักทั้งสองคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์กับกิจกรรมในบ้านได้ตามความเหมาะสมค่ะ

สิ่งสำคัญคือให้ลูกได้เล่นตามวิถีธรรมชาติ ห่างไกลเทคโนโลยี สมาธิสั้นจะไม่มีถามหานะค่ะ