คลาส “ดริปกาแฟดูแลใจ Special" By หมอเอิ้น พิยะดา X ช่างชุ่ย

6/17/18, 4:48 AMคลาส “ดริปกาแฟดูแลใจ Special"

By หมอเอิ้น พิยะดา X ช่างชุ่ย

เรียนรู้การดูแลจิตใจผ่านศิลปะการดริปกาแฟ เสาร์ที่ 23 มิ.ย.61 รับจำกัด 10 คนเท่านั้น!! ที่ช่างชุ่ย ถนนสิรินธร อาคารดูจิตแล้ว อะไรก็ช่าง

เรียนรู้

  1. ความหมายของจิตใจและการแฟดริป

  2. ค้นหารสชาติกาแฟใช่และชีวิตที่เราชอบ (Basic cupping)

  3. เทคนิคการดูแลจิตใจที่เดินทางไปพร้อมกับการดริปกาแฟ

  4. ออกแบบการดริปเพื่อตัวเราและความสุขของเรา

ทุกกิจกรรมเน้นการใช้สุนทรียสนทนาและการปฏิบัติจริง

ราคา 4,000บาท/ คน

ราคานี้รวม

  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ

  • เบรค 1 มื้อ

  • กาแฟคั่วใหม่ไว้ไปฝึกที่บ้าน

  • สื่อและ อุปกรณ์การสอน

สมัคร

Inbox page หมอเอิ้นพิยะดา / ช่างชุ่ย

Tel : 090-9720128 (คุณตุ๋ย)

ชำระเงิน

เมื่อได้รับการยืนยัน

พิยะดา หาชัยภูมิ

SCB 404-594124-9