fbpx

สำรวจบุคลิกภาพ ศักยภาพ และทัศนคติในการใช้ชีวิต

ยิ่งโลกภายนอกหมุนเร็วเท่าไร โลกภายในยิ่งต้องช้าลง

.

ช้าเพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและใช้ศักยภาพที่มีเพื่อช่วยให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุข

.

แล้วเราจะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นได้อย่างไร เราจึงต้องมาเรียนรู้ Self Review กัน

—————————————————————————————-

ฝากกด subscribe/Like/Share ด้วยนะคะ

▲ กดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆ : https://bit.ly/2Ul9Pc5

▲ Page : https://www.facebook.com/earnpiyada/

▲ IG : https://www.instagram.com/earnpiyada/