fbpx

เกี่ยวรักวันพ่อ แม้ปีนี้ไม่มีพ่ออยู่

เกี่ยวรักวันพ่อ แม้ปีนี้ไม่มีพ่ออยู่

วันนี้เรายังคงเกี่ยวรักวันพ่อ

หลายคนสงสัยว่าเพราะอะไรเอิ้นถึงมาสนใจงานเกษตร ทั้งที่เป็นหมอเป็นนักแต่งเพลง ทำธุรกิจก็ดีอยู่แล้ว

เอิ้นยังคงยืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่การประกาศว่าตัวเองเป็นเกษตรกร เอิ้นไม่ใช่เกษตรกร

เอิ้นเพียงต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนรู้ว่า เกษตรกรที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนั้นน่าชื่นชมและยกย่องเพียงใด เพราะอะไร?

เพราะพ่อของพ่อ(ปู่)เป็นเกษตรกร

พ่อผู้ให้กำเนิดเป็นครูเกษตรและเกษตรกร

พ่อของแผ่นดินก็บอกเสมอว่าเราเป็นเมืองเกษตร

พ่อสอนตลอดทั้งชีวิตให้เราทำเกษตรในวิถีพอเพียงเพื่อความยังยืน

วันนี้พ่อไม่อยู่ให้เอิ้นได้กราบเหมือนใครๆ สิ่งที่ทำได้ เอิ้ิ้นคิดว่าถ้าพ่อมองลงมาจากฟ้า พ่อคงดีใจที่

เห็นเอิ้นมีความสุขกับการมีชีวิต

เห็นเอิ้นมีความรู้จักพอ

เห็นเอิ้นรู้จักแบ่งปันผู้อื่น

เห็นเอิ้นไม่ลืมรากเง้าของตัวเอง

เห็นเอิ้นสืบสานปนิธานของพ่อ

ขอบคุณภาพงามๆจากนาเดียร์นะคะ