fbpx

เพราะว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตของใครไม่ได้

เพราะว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตของใครไม่ได้

แต่เราเติมเต็มให้กันในขณะปัจจุบันได้

เติมอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร นั้นสำคัญ

.

ข้อสรุปที่ได้จากการเป็นวิทยากรให้ท่านผู้พิพากษา

ศาลเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่อยากเข้าใจเด็ก

.

หมอเอิ้น พิยะดา

จิตแพทย์นักแต่งเพลง

วิทยาการฟังด้วยใจพูดไปด้วยความรัก