fbpx

เพราะอะไรหมอถึงเลือกที่จะสอนเรื่องการสื่อสาร?

 

เพราะอะไรหมอถึงเลือกที่จะสอนเรื่องการสื่อสาร?
.
คำถามจาก คุณรัฐพล ภักดีภูมิ
President & CEO
General Electronic Commerce Services
หนึ่งในผู้เรียน #ศิลปะการสื่อสารเรื่องสำคัญ
ได้เอ่ยถามขึ้นก่อนจากลากัน
.
หมอรู้สึกดีใจที่ได้ยินคำถามนี้
เพราะเป็นโอกาสให้ตัวเองได้ทบทวนแนวความคิดของตัวเองอีกครั้ง และคำตอบนั้นก็ยังคงเดิมคือ
.
เพราะการสื่อสารคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขและความทุกข์ในจิตใจของผู้คน
.
หลังจากที่หมอตัดสินใจ
ที่จะออกแบบชีวิตความเป็นจิตแพทย์ของตัวอง
หมอก็เลือกที่อยากจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมศักยภาพ
ไปพร้อมๆกับการซ่อมแซมจิตใจ
.
หมอพบว่า
การสื่อสารที่มีปัญหาคือปัญหาของสุขภาพจิต
เพราะการสื่อสารที่มีปัญหานำมาซึ่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งนำมาซึ่งความเครียด
ความเครียดนำมาซึ่งการลดทอนศักยภาพ
การลดทอนศักยภาพนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิต
ดังนั้นหากเราจะป้องกันจิตใจของใครสักคน
ไม่ให้ล้มป่วยได้ง่าย แถมยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นมากขึ้น
.
.
ตอบเสร็จเลยถือโอกาสถามกลับว่า
อ่านคำตอบแล้วก็ชื่นใจ
และตระหนักได้ว่าประโยชน์จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็ได้ย้อนกลับมาเป็นภูมิคุ้มกันของจิตใจผู้สอนเช่นกัน
.
ขอบพระคุณพี่จุ๊บ (รัฐภูมิ)ที่ให้เกียรติมาเรียนรู้ร่วมกัน
.
รุ่นสองเจอกันปลายพฤศจิกายนนะคะ