fbpx

ข้อคิดที่ได้จากคลาส ดริปกาแฟดูแลใจรุ่น 4

ข้อคิดที่ได้จาก “ดริปกาแฟดูแลใจ รุ่น4”

จบทริปดริปบนภู

ธรรมชาตินั้นงดงาม

ธรรมชาติเดิมแท้ของใจเราก็เช่นกัน

ความงามนั้นไม่มีใครเอาไปจากเราได้

แต่ที่ไม่เห็นเพราะเคยชิน

กับการมองข้ามสิ่งใกล้ตัวไปเท่านั้นเอง

หมอเอิ้น พิยะดา 
จิตแพทย์ / นักแต่งเพลง