fbpx

HOME

“ความสุขเป็นทักษะที่เราทุกคนฝึกฝนได้ ”

- หมอเอิ้น พิยะดา -

Healing Hero

เป็นหลักสูตรที่เอิ้นตั้งใจออกแบบมาเพื่อดูแลฮีโร่ที่อยู่ในหัวใจของคนที่ทำงานดูแลช่วยเหลือคนอื่นจนหัวใจตัวเองเริ่มเหี่ยวเฉาให้กลับมาเบิกบาน