fbpx

ดริปกาแฟดูแลใจ รุ่น 9

#ดริปกาแฟดูแลใจ9
คลาสนี้ใช้กาแฟดูแลใจ
ใช้มิตรภาพดูแลใจ
ใช้ธรรมชาติดูแลใจ
ใช้ใจเราดูแลใจ
.

เพื่อให้เราได้กลับไปใช้หัวใจ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการใช้ชีวิต
.
รุ่น 10 วันที่ 15-16 ม.ค. 65
ไว้มาชาร์จพลังชีวิตกันใหม่