fbpx

จิตวิทยาการมีชีวิตที่ดี

   

 

“ผู้คนเริ่มตระหนักว่า ความสำเร็จนั้นต้องการมากกว่าความสามารถทางเชาว์ปัญญา หรือความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และเราต้องการทักษะอีกชนิดหนึ่งเพื่อที่จะอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ ในตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่รุนแรง นั่นคือ คุณภาพภายในตัวเราที่จะฟื้นตัวจากความเครียดได้ มีความคิดริเริ่มที่ดีได้ มองโลกในแง่ดีได้ และมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี”

โดย : ดานเนียล โกลแมน ผู้เขียนหนังสือ Emotional Intelligence

คำกล่าวนี้แม้จะถูกกล่าวขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน แต่กลับเข้ากับบริบทของความสุขและความสำเร็จในการทำงานหรือการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว การแข่งขันสูง กำไรน้อย แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นความเครียดของคนทำงานในยุคปัจจุบันมีมากขึ้น  ยังเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้

การความคุมปัจจัยภายในตัวเราเองได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จ ใช่แล้วค่ะเรากำลังจะพูดถึงการพัฒนาทักษะ ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence ที่เราสามารถฝึกฝนได้ แต่หุ่นยนต์อาจยังทำไม่ได้

 

ความฉลาดทางอารมณ์ มีพื้นฐานอยู่บน 5 เรื่องหลัก คือ

  1. การมีความตระหนักรู้ในตัวเอง (Self Awareness) การรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไร คิดอะไร ลงมือกระทำไปเพราะอะไร สิ่งที่ทำอยู่มีความหมายต่อชีวิตอย่างไร เรามีจุดแข็งอะไรที่ควรรักษาและดึงมาใช้ เรามีจุดอ่อนอะไรที่ควรพัฒนา ปัญหาของการไม่มีความตระหนักในตัวเอง เช่น เราอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เพราะเกิดความกังวลเรื่องงานแล้วใช้ความกังวลนั้นในการควบคุม  หรือก้าวก่ายงานของคนอื่น เผลอหงุดหงิดใส่ลูก เพราะเพิ่งมีปัญหากับสามี เป็นต้น
  1. การรู้จักควบคุมตัวเอง (Self Regulation) รับรู้และยอมรับปัญหาและความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมาย การมีเบรกของความคิด และอารมณ์เมื่อประสบกับปัญหา มีความสามารถในการฟื้นคืนความเศร้าหมอง  และจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลา ปัญหาของการที่เราไม่ฝึกทักษาะการควบคุมตัวเอง คือ   เราอาจมีโอกาสจมดิ่งกับอุปสรรคและปัญหาจนสุดท้ายอาจกลายเป็นโรคได้ในที่สุด
  1. การมีแรงจูงใจ (Motivation) การที่เรามองเห็นเป้าหมายของงานและชีวิต แล้วพัฒนาตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นปัญหาของการไม่ฝึกการมีแรงจูงใจ คือ เราอาจรู้สึกท้อแท้หรือท้อถอยได้ง่าย และอาจนำมาซึ่งความล้มเหลวในงานหรือธุรกิจ
  1. ความเข้าอกเข้าใน / เห็นใจคนอื่น ( Empathy) การตระหนักถึงความคิดความรู้สึกของผู้อื่นโดยปราศจากการตัดสินความถูกผิด ให้ความเคารพในความแตกต่าง นอกจากมิตรภาพแล้วยังนำมาซึ่งการดึงศักยภาพของกันและกัน ปัญหาของการที่เราไม่ได้ฝึกการเข้าอกเข้าใจ คือ เราจะมีความทุกข์กับคำว่า ทำไมกับคนรอบข้าง และสร้างความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน สุดท้ายแล้วเราเองที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะแวดล้อมด้วยผู้คนมากมาย
  1. ทักษะสังคม (Social Skill) การรู้จักสื่อสาร และบริหารจัดการความสัมพันธ์ ทั้งกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปัญหาของการที่เราไม่ได้ฝึกทักษะสังคม เราจะไม่สามารถใช้ศักยภาพที่เรามีได้อย่างเต็มที่ การที่เราได้มีโอกาสแสดงความคิด แสดงความสามารถ และเชื่อมโยงกับผู้คน เป็นหนทางที่จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และความหมายของการมีชีวิตได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นไม่ว่าเราจะนิยามการมีชีวิตที่ดีของตัวเองไว้ว่าอย่างไร มีงาน มีเงิน มีความรัก มีครอบครัว มีชื่อเสียง ถ้าอยากให้สิ่งเหล่านั้นยั่งยืนในปัจจุบันแค่ฉลาดทางความคิดอาจยังไม่พอ “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเอง จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการมีชีวิตที่ดี”

 

—————————————————————————-

อาหารกาย อาหารใจ อาหารความคิดที่ได้จากการเที่ยวภูเก็ต | https://youtu.be/MAUA5ZUK32o

เพลงนี้ดีต่อใจ รักเท่าไรก็ยังไม่พอ | https://youtu.be/X8J9DJKLUCs

Pain ship มาเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมที่เงียบเหงา | https://youtu.be/Fim6BwyP3MY

—————————————————————————-

Page : หมอเอิ้นพิยะดา Unlocking Happiness | https://www.facebook.com/earnpiyada/

—————————————-

Youtube : หมอเอิ้น พิยะดา Unlocking Happiness | https://bit.ly/2PYErjj

—————————————-

IG : earnpiyada | https://www.instagram.com/earnpiyada/