fbpx

#วิชาใจเบา online  #ฉบับมือปราบความเศร้า

#วิชาใจเบา online  #ฉบับมือปราบความเศร้า

เป็นเด็กจะเครียดอะไร?  เป็นเด็ก Burnout ได้อย่างไร?

เด็กทำไมเป็นซึมเศร้ามากขึ้น ?  ความเศร้า ภาวะเศร้า โรคซึมเศร้าแตกต่างกันอย่างไรนะ?

แล้วถ้าเศร้าเราจะปฐมพยาบาลทางใจตัวเองอย่างไรกัน?

 

เด็กคืออนาคตของชาติ  แล้วถ้าเด็กในวันนี้ไม่รู้จักคำว่าความสุขและอยู่อย่างไม่รู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่  อนาคตของเราทุกคนจะเป็นอย่างไร

.

 

คำถามทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หมอได้มีโอกาสพาน้องๆปีหนึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเดินทางค้นหาคำตอบผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ออนไลน์ตามข้อจำกัดของสถานการณ์

.

 

ความเครียดเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

โดยมีตัวกระตุ้น แล้วมีผลกระทบต่อ อารมณ์ ความคิด หรือพฤติกรรมของเรา

หากประสบการณ์ภายในตัวเราที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เรารู้สึกไม่สบายกายไม่สบาย

เรามักเรียกประสบการณ์นั้นว่าความเครียด

.

 

ในยุคโควิด  ทุกวัยล้วนมีสิ่งกระตุ้นความเครียดมากขึ้น

แล้วเด็กๆโดยเฉพาะวัยรุ่นเครียดได้มากขึ้นจากอะไร

.

 

วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนฝูง

การได้ออกไปใช้พลังงานสร้างสรรค์และค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเอง  สถานการณ์วันนี้โอกาสนั้นช่างน้อยนัก

การไร้พื้นที่ของการเรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริง  การใช้เวลากับหน้าจอและเทคโนโลยีมากจนเกิดไป

การขาดการสื่อสารที่มีชีวิตชีวาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยไร้มือถือคั่นกลาง

.

 

ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งกระตุ้นความเครียด  และทำให้จิตใจของเด็กๆเปราะบางลง

.

ในเมื่อเราเลี่ยงสถานการณ์ไม่ได้

การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กๆจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ร่างกายต้องการวัคซีนโควดฉันใด

จิตใจก็ต้องการภูมิคุ้มกันทางใจฉันนั้น

.

ขอชื่นชมอาจารย์ทุกท่านที่เห็นความสำคัญ

และสร้างสรรวิชาความสุข

ให้เด็กๆได้มีภูมิคุ้มกันทางใจ

และให้โอกาสหมอมาแลกเปลี่ยนวิชาใจเบา

วิชาใจเบานั้นมีหลายกระบวนท่า

วันนี้เอากระบวนท่ามือปราบความเศร้าไปทดลองใช้ก่อนนะคะ

.

มีเทคโนโลยีให้ใช้แล้วก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์

รอจนกว่าเราจะได้พบกันจริงๆ