fbpx

KPMG Unlocking Happiness


KPMG Unlocking Happiness

อะไรที่กักขังความสุขและศักยภาพของเราอยู่? เราจะปลดล็อกความสุขให้ชีวิตตัวเองได้อย่างไร?

การบรรยาย Unlocking Happiness ความท้าทายของการบรรยายครั้งนี้คือ การสอนเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่มีเนื้อหากว้างเป็นทะเลในเวลาอันสั้น

ก่อนจะรู้ว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไร เราควรเรียนรู้ว่าอะไรทำให้เราไม่มีความสุขเสียก่อน

ความเครียดเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้อยาก การรู้จักความเครียดให้รอบด้าน ความเครียดแบบดีต่อชีวิตก็มี เครียดแบบไม่ดีต่อชีวิตก็ต้องรีบดูแล แล้วเมื่อใจเป็นปกติ ความสุขก็จะอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมมือ

หมอเอิ้นพิยะดาUnlockingHappiness

จิตแพทย์นักแต่งเพลง

สำรวจความเครียดและความคาดหวังกันหน่อย เพราะความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

การเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรามีความสนุกและผ่อนคลาย เสียงเพลงจึงสำคัญต่อการนำพาการเรียนรู้

การเรียนรู้ที่ดีคือการสื่อสารสองทาง ถามตอบกันและกัน
ก็เหมือนได้ยินเสียงหัวใจและความคิดของกันและกัน

หัวใจสำคัญของ Unlocking Happiness คือ ช้าลง : เพื่อเรียนรู้ รู้จักตัวเอง รู้จักคนอื่น ปล่อยวาง : เริ่มต้นจากการรู้จักให้อภัย อิ่มเอม : ทุกข์ก็ไม่ต้องรีบ สุขก็ไม่ต้องรีบ เราจะมีพลังชีวิตที่ดีได้ก็เมื่อเราเรียนรู้และอิ่มเอม

ไม่มีอะไรสร้างความเข้าใจได้ดีเท่า การหันหน้ามาพูดคุยเรียนรู้กันและกัน

ศิลปะไม่ใช่เรื่องของการแสดงบนเวที แต่ศิลปะนั้นอยู่ในทุกทีของชีวิต

การเรียนรู้ที่ดีไม่ใช่การสร้างความจำ แต่คือการสร้างความทรงจำที่มีความสุข

ความสุขเป็นความสามารถที่เราทุกคนฝึกฝนได้


Page : https://web.facebook.com/earnpiyada/

Youtube : https://bit.ly/2Ul9Pc5

IG : https://www.instagram.com/earnpiyada/