fbpx

Healing Hero

Healing Hero คืออะไร?
#หลักสูตรเยียวยาหัวใจเพื่อใช้หัวใจเยียวยา

เป็นหลักสูตรที่เอิ้นตั้งใจออกแบบมา
เพื่อดูแลฮีโร่ที่อยู่ในหัวใจ
ของคนที่ทำงานดูแลช่วยเหลือคนอื่น
จนหัวใจตัวเองเริ่มเหี่ยวเฉา
ให้กลับมาเบิกบาน
และพร้อมสำหรับการส่งต่อความรักและความปรารถนาดีต่อไป
.
.
ตลอดเวลา 7 ปีที่ผ่านมาในการสร้างกิจกรรม
Love at Loei concert เพื่อกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้
ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก
ในการชักนำน้ำใจของผู้ให้มายังผู้รับคือผู้ป่วย
แต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า
#บุคลากรของรัฐที่ต้องทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกายและใจของผู้อื่นก็ต้องการกำลังใจและการดูแลเช่นกัน
ไม่ใช่เพื่อการได้ตำแหน่งหน้าตา
แต่เพื่อปลุกพลังชีวิตให้กลับคืนมา
ก่อนเดินหน้าช่วยเหลือผู้อื่นผ่านเนื้องานที่ทำอยู่
.
.

#HealingHero สอนอะไร?

– สอนให้ผู้เข้าร่วมสามารถประเมินภาวะเครียดของตัวเอง และผู้มาขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้

– สอนให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการบรรเทาความเครียดเบื้องต้น

– สอนให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องทั้งในเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติ

– สอนให้ผู้เข้าร่วมนำความรู้ไปใช้ได้จริงกับตัวเองเพื่อรับรู้ถึงคุณค่าในงานที่ทำและส่งต่อคุณค่านั้นกับผู้อื่น
.
.

#เพราะฮีโร่อยู่ในตัวเราแค่ปลุกเค้าให้ตื่นและดูแลเค้าให้ดีโลกใบนี้จะน่าอยู่
#คลาสแรกที่ลาดกระบัง