fbpx

The Art of Crucial Communication ศิลปะการสื่อสารเรื่องสำคัญ รุ่น 2

The Art of Crucial Communication ศิลปะการสื่อสารเรื่องสำคัญ รุ่น 2 “ถ้าคำพูดฆ่าคนได้และคำพูดก็ชุบชีวิตคนได้ เราอยากให้คำพูดของเราเป็นแบบไหน”

มาหาสารความสุข The Science of mind management รุ่น 3

“มาหาสารความสุข” Art of mind management คือ หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อบริหารจิตใจตนเอง พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและคนรอบข้าง และใช้ความสุขเป็นตัวนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน

มาหาสารความสุข ตอน Art of mind management EP.1 (รุ่น 2)

เพราะเราทุกคนแตกต่างกัน แต่เรายังคงต้องอยู่ร่วมกัน เราจึงต้องมาร่วมค้นหา “สูตรความสุขและความสำเร็จ” โดยเริ่มต้นจาก “สาร” แห่งความสุขที่มีอยู่แล้วในสมองของเรา

มาหาสารความสุข ตอน Art of mind management Ep.1

พราะเราทุกคนแตกต่างกัน แต่เรายังคงต้องอยู่ร่วมกัน เราจึงต้องมาร่วมค้นหา “สูตรความสุขและความสำเร็จ” โดยเริ่มต้นจาก “สาร” แห่งความสุข

Healing Hero

เป็นหลักสูตรที่เอิ้นตั้งใจออกแบบมาเพื่อดูแลฮีโร่ที่อยู่ในหัวใจของคนที่ทำงานดูแลช่วยเหลือคนอื่นจนหัวใจตัวเองเริ่มเหี่ยวเฉาให้กลับมาเบิกบาน